Wees dankbaar en je ontvangt meer

Wees dankbaar en je ontvangt meer

Een van de geheimen van het leven dat maar weinig mensen in praktijk brengen, is oprecht dankbaar zijn voor wat ze al hebben. Velen realiseren zich niet hoeveel geluk ze hebben met de kleinste dingen in het leven. Allah heeft namelijk beloofd dat degenen die oprecht dankbaar zijn, altijd meer zullen ontvangen. Zij zullen meerdere gunsten ontvangen: gunsten waar ze om hebben gevraagd en ook gunsten die ze nodig hebben maar niet hadden verwacht te krijgen.

Allah belooft jou om je meer zegeningen (gunsten) te schenken als je oprecht dankbaar bent. Het is een belofte die Hij zeker zal nakomen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wanneer jullie dankbaar zijn, dan vermeerderen Wij zeker onze gunsten jegens jullie.”

(Aya uit Surah Ibrahim vers 7)

Beste broeder/zuster: Wanneer je een gunst van Allah ontvangt, zoals een nieuw baby, een huwelijk, een baan, een financiële meevaller of een andere gunst, dien je Allah oprecht te danken en als dank een goede daad te verrichten. De goede daad die je verricht, is als een zaadje dat je plant waar nog meer gunsten uit zullen voortkomen. Dat is het geheim van dankbaarheid. Hoe vaker je je dankbaarheid omzet in een goede daad, hoe meer gunsten je zult ontvangen.

Ook wanneer je bepaalde dingen in het leven koopt, zoals kleding, een auto, het boeken van een reis, enzovoort, is het passend om als dank een goede daad te verrichten, zoals het geven van sadaqa. Hiermee zegen je datgene wat je hebt ontvangen en zul je meer ontvangen.

ds-32