Alles wat je nodig hebt zal op je pad komen

Alles wat je nodig hebt zal op je pad komen

Wanneer Allah iets voor jou heeft bestemd, kan niets het tegenhouden; geen boze ogen, geen duistere krachten, geen snode plannen en geen opgeworpen obstakels. Wanneer Allah jou iets schenkt, zegt Hij slechts “wees” en het hele universum maakt dan ruimte om datgene wat aan jou is geschonken door te laten. Deuren die gesloten waren gaan open, belemmeringen op de paden worden verwijderd, valkuilen worden opgeruimd. Alles maakt plaats zodat jij die gunst gaat ontvangen.

Niets of niemand kan Zijn gunst voor jou tegenhouden. Hij vergeeft je slechte daden en Hij beloont je voor je goede daden, Hij toont Zijn Barmhartigheid als teken dat Hij van je houdt.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat Yoenoes: vers 107)

Beste broeder/zuster: Allah geeft je niet alles wat je wilt, maar Hij geeft je wel alles wat je nodig hebt. Heb dus vertrouwen dat datgene wat je nodig hebt om je ziel gelukkig te maken op je pad zal komen. Vermijd gedachtes zoals dat je vervloekt bent, dat er boze krachten aan het werk zijn of dat er voodoo op je is gedaan. Vermijd de influisteringen van de shaytan die je angstig wil maken. Allah heeft alles onder controle en Allah heeft alles onder toezicht. Smeek Allah om je te voorzien van datgene wat je nodig hebt en smeek Allah om datgene te verwijderen wat je niet nodig hebt.

Alle gunsten die voor je zijn gereserveerd zullen op tijd komen. Geen enkele gunst zal te vroeg noch te laat komen. Wees dus geduldig met het proces, heb vertrouwen in je Heer en bereid je voor door in beweging te blijven. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

ds-9