We maken allemaal fouten

We maken allemaal fouten

Het kan zijn dat je in het verleden fouten hebt gemaakt waar je nog steeds over piekert. Of ze nu bewust of onbewust waren, je blijft eraan denken. Dat stemmetje in je hoofd probeert je wijs te maken dat het allemaal jouw schuld is, dat je slecht bent, dat je niet beter verdient en dat je huidige situatie misschien een straf is. Tegen jou wil ik het volgende zeggen: We maken allemaal fouten, we hebben allemaal zonden en we moeten hiervan leren en vooruitgaan.

Als je buitensporig tegen jezelf of anderen bent geweest, moet je niet wanhopen, maar berouw tonen en verder gaan met je leven. Weet dat Allah Genadevol is.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Zeg: O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover henzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat az-Zoemar: vers 53)

Beste broeder/zuster: Fouten uit het verleden zijn lessen voor de toekomst. Je hebt iets fout gedaan en nu is het tijd om dat achter je te laten. Als je berouw toont en jezelf belooft het niet te herhalen, vind je de Barmhartigheid van Allah. Maak je opnieuw dezelfde fouten of andere fouten, dan moet je daar opnieuw vergeving voor vragen, ongeacht hoe klein of groot ze zijn. Verbeter jezelf en strijd tegen slechte gedachten.

Het heeft geen zin om te piekeren, verdrietig te zijn of jezelf te haten. Allah houdt ervan als iemand zijn fouten erkent en zichzelf verbetert, en Allah houdt er ook van als iemand een innerlijke strijd voert tegen het slechte. Blijf dus hoopvol, Allah houdt van je. Make the rest of your life the best of your life!

ddss