Waarom bepaalde mensen in je leven komen en verdwijnen

Waarom bepaalde mensen in je leven komen en verdwijnen

Mensen komen in je leven om verschillende redenen, soms slechts voor een kort moment en soms voor altijd. Elk van hen draagt een boodschap voor jou met zich mee. Sommigen verschijnen om je levenspad te beïnvloeden, anderen om je te testen, en weer anderen om je te zegenen. In elk van deze ontmoetingen schuilt een les die je gedurende je leven moet leren. Open je ogen en herken de boodschap.
Vergeet nooit de volgende categorieën van mensen: degenen die je bijstonden in moeilijke tijden, degenen die je achterlieten in moeilijke tijden, en degenen die mogelijk hebben bijgedragen aan de moeilijkheden waarmee je geconfronteerd bent.

Allah, de Verhevene, zegt:

“En Wij stellen jullie op de proef met zowel het slechte als het goede, als een beproeving, en tot Ons is de uiteindelijke terugkeer.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 35)

Beste broeder/zuster: Het kan voorkomen dat wanneer je Allah vraagt om je te beschermen tegen het slechte, bepaalde personen plotseling uit je leven verdwijnen. Personen van wie je dacht dat ze om jou gaven, met wie je een sterke band had, maar die mogelijk in de toekomst een last voor jou zouden kunnen worden. Het feit dat ze uit je leven verdwijnen, heeft een reden en deze reden dient enkel JOU.

Allah stelt de keuzes van mensen tot een beproeving voor anderen. Het slechte dat mensen op je pad brengen, is niet de keuze van Allah, maar het resultaat van de keuzes die mensen zelf maken. Zij bezitten vrije wil, en wanneer zij jou schade willen toebrengen, kan Allah hetzij ingrijpen om dit te voorkomen, hetzij er een TIJDELIJKE beproeving van maken die uiteindelijk gekoppeld is aan een beloning die jij op een dag zult ontvangen. Doe daarom het goede, wees geduldig tijdens de beproeving, en weet dat Allah aan jouw zijde staat. Make the rest of your life the best of your life!

 

 

dxs