Hoe om te gaan met je angst

Hoe om te gaan met je angst

Het kan zijn dat je angst hebt voor bepaalde zaken, angst om je baan te verliezen, angst om te trouwen/te scheiden, angst voor het onbekende. Wat het ook is weet dat al die angst het niet waard is. Laat je dus niet gijzelen door angst maar laat je bevrijden door hoop.

Er was ooit een jongen die elke dag naar school moest, onderweg naar school moest hij langs een steegje en in dat steegje was er een hek waar een hond aan vast gebonden zat. De jongen ging elke dag met angst naar school en met angst naar huis. Telkens als hij er langs liep blafte de hond en probeerde zich los te rukken. Zijn grootste angst was dat de hond zou ontsnappen en hem zou bijten. En toen gebeurde het, de jongen liep langs en de hond rukte zich los. De jongen rende en de hond rende hem blaffend achterna. Toen stopte de jongen en pakte een steen, hij stond oog in oog met de blaffende hond. De jongen keek goed en kwam erachter dat de hond GEEN tanden had. Al die angst was dus voor niets.

Vertrouw op Allah dat Hij je met alles helpt, vertrouw op Allah dat Hij al je zaken op orde gaat zetten ongeacht je huidige omstandigheden.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen.” (Soerat Aali Imraan: 160)

Luister goed: Stop met het creëren van rampscenario’s die in sha Allah NOOIT zullen plaatsvinden. Stop met het luisteren naar de woorden van negatieve mensen die jou NIET kunnen raken. Je hebt genoeg in angst geleefd en nu is het tijd om te ontsnappen. Angst voor duidelijke gevaar is anders dan angst voor bijv. de toekomst. Allah wil dat jij Hem aanroept en op Hem gaat vertrouwen. Al je zaken zullen in sha Allah op orde worden gezet.

Wanneer jij bepaalde angstgevoelens/gedachtes hebt gedenk dan Allah want door Allah te gedenken krijg je rust. Allah is met je. Make therest of your life the best of your life!

 

df