Dua veranderd alles

Dua veranderd alles

Alles wat jij in je leven gaat meemaken staat vast, het is je lot. Maar de Profeet vrede zij met hem zei: “Niets wendt de voorbeschikking (qadr) af, behalve de smeekbede.” (At-Thirmidhi, sahih verklaard door Al-Albaanie). Dit betekent dat Allah je lot kan veranderen omdat jij een dua deed. Door een dua (smeekbeden) te doen kan je toekomstige beproevingen voorkomen maar ook gunsten ontvangen die je niet zou krijgen.

Allah wil dat jij Hem aanroept ondanks je toestand, je situatie, je verleden, je zonden of je gedachten. Je dient Allah aan te roepen en overtuigd te zijn dat Allah op Zijn Manier gaat beantwoorden.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie…” (Soerat Ghaafir: vers 60)

Beste broeder/zuster: De satan fluistert je misschien in dat het geen nut heeft om een dua (smeekbeden) te doen omdat je het niet verdiend, omdat je te veel zonden hebt, omdat je veel fouten hebt gemaakt of omdat je wellicht niet voldoende praktiseert. Maar Allah wil dat jij ondanks dit toch Hem gaat aanroepen. Verbeter je band met Allah, toon berouw, vecht tegen je zonden en blijf Allah aaanroepen.

Een dua (smeekbeden) kan in alle talen, al doe je het in het Chinees. Je kan ook in je eigen woorden Allah aanroepen. Zeg nooit “Allah kunt U of Allah wilt U”.. maar zeg “Allah schenk mij of Allah geef mij”. Je kan ook dua voor andere vragen. Vraag Allah om jou en je naasten te behoeden voor beproevingen en vraag Allah om leiding en gunsten. Daarnaast kan je Allah alles vragen wat je maar wilt. Make the rest of your life the best of your life!

d