Momenten waarop alles tegenzit

Momenten waarop alles tegenzit

Wanneer je te maken hebt met tegenslagen en het gevoel hebt dat er geen uitweg is, weet dan dat Allah altijd nabij is. Hij beproeft jou niet om je te tarten of het moeilijk voor je te maken, maar Hij beproeft je om het beste uit je te halen, zodat je in sha Allah in de toekomst andere beproevingen wellicht makkelijker aankan.

Als jij momenteel te kampen hebt met een grote beproeving, zullen toekomstige kleine beproevingen makkelijker te overwinnen zijn. Allah zal jou nooit met iets belasten waarvan Hij weet dat je het niet aankan.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” (Soerat al-Baqarah: 286)

Beste broeder/zuster: Voor elke beproeving is er een oplossing. Met elke beproeving komt er een beloning en wordt je ziel gereinigd van haar zonden. Allah wil dat jij Hem aanroept (dit mag in je eigen woorden) en Hem smeekt om verlossing. Zeg: “Ya Allah, verlos me van de beproeving.” Daarnaast moet je weten dat het altijd erger kan. Er zijn velen die dezelfde beproeving als jij doormaken, maar dan vele malen erger. Stop met jezelf gek te maken dat dit een straf of een vervloeking is. Stop met jezelf gek te maken dat deze pijn door iemand naar je is gestuurd om je te kwetsen.

Allah kan jou direct verlossen van deze beproeving, maar soms moet je door een periode heen gaan zodat je band met Allah sterker wordt. Allah houdt van je en Hij zal jou zeker een uitweg schenken. Make the rest of your life the best of your life!

 

ds-2