De pijn van vandaag is de kracht van morgen

De pijn van vandaag is de kracht van morgen

Wanneer Allah jou een droom schenkt, zal deze droom op de proef worden gesteld. De druk die je in het leven ervaart, heeft een doel. Het is er niet om je te breken, maar het dwingt datgene wat in je is naar buiten. Het laat zien wie je werkelijk bent. Het vormt je en zorgt ervoor dat je op geduld en vertrouwen in je Schepper wordt getest. Aan deze test zijn enorme beloningen verbonden, zowel hier op aarde als in het Hiernamaals. Denk niet dat het toeval is dat je dit bericht leest; Allah heeft dit voor jou bestemd.

Jij bent geschapen met een bepaald vermogen, wat betekent dat Allah jou zo heeft geschapen dat je ALLES wat je meemaakt, aankunt. De kracht die jij bezit, zit in jou en wordt beïnvloed door je eigen gedachten. Als je gelooft dat je de strijd aankunt, zul je overwinnen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Beste broeder/zuster: De tijd is aangebroken dat je moet kiezen tussen je pijn laten verzwakken en je pijn gebruiken als brandstof om je doelen te bereiken. Allah beproeft je niet om je te breken; Hij beproeft je om je te vormen tot degene die je moet zijn. Alle onrecht dat jou is aangedaan, zal worden vergolden, tenzij Allah anders beslist. Daarnaast zal je voor elke pijn die je hebt ervaren of nog zult ervaren, kwijtschelding krijgen voor je voorgaande zonden. Dit is het moment voor jou om de juiste keuze te maken. Het is de tijd om je leven op te pakken en niet meer achterom te kijken naar het verleden. Het is de tijd om weer gelukkig te worden.

Wees niet bang om fouten te maken, want de fouten uit het verleden vormen de wijsheden van de toekomst. In sha Allah kun jij op elk vlak veel bereiken. De huidige situatie is slechts tijdelijk, want er staan in sha Allah prachtige dingen voor jou te gebeuren. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

 

ds