Waarom je niet bang hoeft te zijn

Waarom je niet bang hoeft te zijn

Het kan zijn dat je bepaalde angsten koestert die ervoor zorgen dat je niet verder komt in het leven. Angst door wat je in het verleden hebt meegemaakt, angst voor wat er komen gaat, angst om je baan te verliezen, angst om te trouwen of te scheiden, angst voor het onbekende. Wat het ook is, weet dat al die angst niet de moeite waard is. Laat je dus niet gijzelen door angst, maar laat je bevrijden door hoop.

Er was eens een jongen die dagelijks naar school moest. Onderweg naar school moest hij langs een steegje waar een hek stond waaraan een hond vastgebonden zat. De jongen ging elke dag met angst naar school en met angst naar huis. Telkens wanneer hij langs het steegje liep, blafte de hond en probeerde zich los te rukken. Zijn grootste angst was dat de hond zou ontsnappen en hem zou bijten. En toen gebeurde het: de jongen liep langs en de hond rukte zich los. De jongen rende en de hond rende blaffend achter hem aan. Toen stopte de jongen en pakte een steen. Hij stond oog in oog met de blaffende hond. De jongen keek goed en ontdekte dat de hond GEEN tanden had. Al die angst was dus voor niets.

Vertrouw op Allah dat Hij je met alles zal helpen. Vertrouw op Allah dat Hij al je zaken in orde zal brengen, ongeacht je huidige omstandigheden.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Wanneer Allah jullie helpt, is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is dan degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen.”

(Soerat Aali Imraan: 160)

Beste broeder/zuster: Stop met het creëren van rampscenario’s die, in sha Allah, nooit zullen plaatsvinden. Houd op met het luisteren naar de woorden van negatieve mensen die jou niet kunnen raken. Je hebt genoeg in angst geleefd, en nu is het tijd om te ontsnappen. Angst voor duidelijk gevaar is anders dan angst voor bijvoorbeeld de toekomst. Allah wil dat jij Hem aanroept en op Hem gaat vertrouwen. Al je zaken zullen, in sha Allah, op orde worden gezet.

Wanneer jij bepaalde angstgevoelens of gedachten hebt, gedenk dan Allah, want door Allah te gedenken krijg je rust. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

 

\gf