Het succes vind je via Allah

Het succes vind je via Allah

Allah is de Meest Geweldige Naam van onze Heer. Wanneer Hij in deze Naam om iets gevraagd wordt, geeft Hij; en wanneer hij in deze Naam wordt aangeroepen, verhoort Hij. Het is de Naam die vermeerdert in tijden van geringheid. Het is de Naam die veiligheid verschaft in tijden van nood. Het is de Naam die rust geeft in tijden van bezorgdheid. Het is de Naam die rijkdom brengt in tijden van armoede. Geen vernederde houdt zich vast aan deze Naam of hij wordt verheven. Het is de Naam die de ellende verdrijft. Het is de Naam waarmee de zegeningen uit de hemel neerdalen. Het is de Naam omwille van Wie de hemelen en de aarde geschapen werden. Allah!

Denk niet dat als je Allah aanroept Hij jou niet verhoord, denk niet dat als je Hem aanroept dat Hij je gaat negeren. Allah wil dat jij Hem aanroept, dit mag in je eigen woorden en in je eigen taal.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren.”

(Soerah Ghafir vers 40 aya 60)

Beste broeder/zuster: : Alles wat jij in je leven wilt is mogelijk, wil je innerlijke rust? Roep Allah aan, wil je een huwelijkspartner? Roep Allah aan, wil je een gezin? Roep Allah aan, wil je dat je gezondheid verbeterd? Roep Allah aan, wil je een oplossing voor je probleem? Roep Allah aan. Wanneer jij Allah aanroept dan stijgt de dua naar de hemelen en daalt als zegening op het juiste moment en op de juiste plek neer. Allah kan jou dan middels het veranderen van je situatie je richting die zegening leiden. Alles is voor jou nog mogelijk, je leeftijd, je zonden, je verleden en je huidige toestand bepalen niet je toekomst.

We maken allemaal fouten, toon dus berouw voor je zonden en weet dat Allah de Meest Barmhartige is. Hij zal jou het succes brengen waar je naar zoekt, Hij zal je status verheffen en je doelen verwezenlijken. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

338018488-225497726722499-4537092148288244439-n