Het succes vind je door middel van Allah

Het succes vind je door middel van Allah

Allah is de meest geweldige Naam van onze Heer. Wanneer Hem in deze Naam iets wordt gevraagd, geeft Hij; en wanneer Hij in deze Naam wordt aangeroepen, verhoort Hij. Het is de Naam die toeneemt in tijden van schaarste. Het is de Naam die veiligheid biedt in tijden van nood. Het is de Naam die rust schenkt in tijden van bezorgdheid. Het is de Naam die rijkdom brengt in tijden van armoede. Niemand die zich vastklampt aan deze Naam wordt vernederd, want het is de Naam die ellende verdrijft. Het is de Naam waarmee de zegeningen uit de hemel neerdalen. Het is de Naam omwille waarvan de hemelen en de aarde geschapen zijn. Allah!

Denk niet dat als je Allah aanroept, Hij jou niet verhoort. Denk niet dat als je Hem aanroept, Hij je zal negeren. Allah wil dat jij Hem aanroept, dit mag in je eigen woorden en in je eigen taal.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En jullie Heer zei: ‘Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren.'”

(Soerah Ghafir vers 40 aya 60)

Beste broeder/zuster: Alles wat jij in je leven wilt, is mogelijk. Wil je innerlijke rust? Roep Allah aan. Wil je een huwelijkspartner? Roep Allah aan. Wil je een gezin? Roep Allah aan. Wil je dat je gezondheid verbetert? Roep Allah aan. Wil je een oplossing voor je probleem? Roep Allah aan. Wanneer jij Allah aanroept, stijgt de dua naar de hemelen en daalt als zegening op het juiste moment en op de juiste plek neer. Allah kan jou dan middels het veranderen van je situatie leiden naar die zegening. Alles is nog mogelijk voor jou; je leeftijd, je zonden, je verleden en je huidige toestand bepalen niet je toekomst.

We maken allemaal fouten, toon dus berouw voor je zonden en weet dat Allah de Meest Barmhartige is. Hij zal jou het succes brengen waar je naar zoekt, Hij zal je status verheffen en je doelen verwezenlijken. Make the rest of your life the best of your life!

fd-4