Een keuze kan je leven veranderen

Een keuze kan je leven veranderen

Je leven wordt gevormd door de keuzes die je maakt en de keuzes die je niet maakt. Allah heeft je vrije wil gegeven, zodat je keuzes kunt maken. Je kunt niet zeggen: “Als het voorbestemd is, zal het vanzelf op mijn pad komen.” Zo werkt het leven niet en zo heeft Allah ons ook niet geleerd. Niemand gaat voor jou sporten, zodat jij gewicht verliest, niemand gaat voor jou boeken lezen, zodat je meer kennis krijgt. Als je vooruitgang wilt in het leven, moet je zelf de keuze maken om actie te ondernemen.

Als je wilt dat je leven positief gaat veranderen dan moet je beginnen met jezelf te veranderen. Dat doe je door de keuze te maken dat vanaf nu je alles eraan gaat doen om het beter te doen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“…Voorwaar, Allah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen…”

(Soerat ar-Rad: 11)

Beste broeder/zuster: Ja het maken van bepaalde keuzes brengt risico’s met zich mee maar als je sommige keuzes niet maakt dan brengt dat ook risico’s met zich mee. Kortom alles in het leven wat je wel of wat je niet doet is een risico, in dat geval kan je net zo goed je volledig op Allah vertrouwen en de risico nemen door een keuze te maken. Wees niet bang om te falen, wees niet bang hoe de buitenwereld gaat reageren. Allah heeft altijd een noodplan voor je achter de hand. Het is nog niet te laat en het is nog niet over. Jij kunt nog steeds jezelf en de mensen om je heen gelukkig maken. Allah wil dat jij jezelf gaat veranderen door actie te ondernemen ook al moet je grote risico’s nemen.

Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan dan krijg je ook altijd het resultaat wat je altijd hebt gehad. Daarom moet jij veranderen. Weet dat Allah met je is en Hij je verder door deze reis zal begeleiden. Alles zal straks op zijn plek vallen. Alles komt in sha Allah goed, jij gaat mijn woorden onthouden. Sla die bladzijde om en begin een nieuwe hoofdstuk in je leven. Make the rest of your life the best of your life!

sa