Wie ben jij over 5 jaar?

Wie ben jij over 5 jaar?

Over vijf jaar ben jij een ander persoon dan wie je vandaag bent. De toekomst is onvoorspelbaar, maar je kunt wel redelijk inschatten hoe iemand er over vijf jaar uit zal zien. De persoon die je dan bent, wordt beïnvloed door alles wat je vandaag doet: de mensen met wie je omgaat, naar wie je luistert, welke meningen je aanhangt, en welke informatie je tot je neemt.
Je kunt niet verwachten dat Allah je situatie zal veranderen als je zelf niets onderneemt. Wacht je op een wonder, of onderneem je actie om dat wonder mogelijk te maken?

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Voorwaar, Allah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen…”

(Soerat ar-Rad: 11)

Beste broeder/zuster, vandaag creëer jij je toekomst. Jouw lichaam over vijf jaar is het resultaat van de oefeningen die je wel of niet doet, het voedsel dat je wel of niet tot je neemt. Je mentale gesteldheid over vijf jaar is het resultaat van de gedachten die je vandaag koestert, of ze nu positief of negatief zijn. “What you feed your mind will shape your future.”

Als je momenteel in een negatief patroon vastzit, is het tijd om dit te doorbreken. Je dagelijkse routine bestaat uit gewoontes; in het begin kan het moeilijk zijn om deze te veranderen, maar stap voor stap kun je slechte gewoonten vervangen door goede. De mensen met wie je omgaat spelen ook een grote rol in wie je over vijf jaar zult zijn. Je wordt deels gevormd door de mensen met wie je je omringt. Negatieve mensen kunnen je energie wegnemen en je in hun negativiteit meeslepen. Let dus goed op met wie je omgaat, en op welke manier. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

ds-15