Wanneer alles tegenzit

Wanneer alles tegenzit

Het kan zijn dat je allerlei uitdagingen hebt en op dit moment geen uitweg ziet. Telkens wanneer je denkt dat je even op adem kunt komen, komt er een nieuwe uitdaging. Alles wordt je even te veel. Tegen jou wil ik het volgende zeggen: Heb vertrouwen, want er is een uitweg. Heb vertrouwen, want de verlossing is dichterbij dan je denkt.

Denk niet dat Allah je heeft verlaten. Denk niet dat Allah je in deze beproeving plaatst om je te breken. Nee, Allah test je momenteel wellicht op je vertrouwen. Hoe groot is je vertrouwen in Allah? Hij die jou al vaker heeft geholpen zonder dat jij het door had. Alleen Allah kan deze tegenslag van je wegnemen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen, behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat Yoenoes: 107)

Beste broeder/zuster: Als eerste dien je Allah aan te roepen. Dit mag in je eigen woorden, in je eigen taal of je gebruikt een bestaande dua (smeekbeden). Toen de profeet Yunus in de buik van de walvis zat, was er absoluut geen uitweg en Allah heeft gezegd dat hij tot de Dag des Oordeels vast zou zitten als hij Allah niet had aangeroepen. Hier is een krachtige dua die de profeet Yunus gebruikte:

“Laa ilaha illaa anta, subhanakaa inni kuntu minazh daalimin.”

“Niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve U, geprezen bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers.”
(Quraan 21:87)

Lees de Arabische uitspraak op, ook al spreek je het verkeerd uit. Allah weet wat je bedoelt, maar doe wel je best. Lees het met oprechte hoop en heb nu vertrouwen dat Allah jou een uitweg gaat schenken. Wees geduldig met het proces, wees dankbaar dat het niet erger is geworden (Al Hamdulilah), focus je op de oplossing en onderneem actie, al is het een kleine stap. Alles komt in sha Allah goed. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

ds-34