Vergelijk jezelf niet met anderen

Vergelijk jezelf niet met anderen

Het komt voor dat je jezelf vergelijkt met anderen. Waarom heeft die ander wel datgene wat ik niet heb? Waarom lijkt een ander wel vol vreugde en geluk te leven? Wanneer zal mijn tijd komen? Wanneer zullen mijn beproevingen eindigen en kan ik eindelijk datgene bereiken waarvan ik droom? Allereerst moet je weten dat jij uniek bent voor Allah. Jij bent speciaal, jij bent ma’sa’Allah en jij bezit iets wat anderen niet hebben.

De genoegens die iemand ontvangt zijn slechts werelds. Ze dienen als een test en kunnen uiteindelijk leiden naar het goede of het slechte. Wees niet bedroefd, want Allah heeft voorzieningen voor jou klaarliggen die jou alleen naar het goede zullen leiden.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En kijk niet met begerige ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.” (Soerat Taa Ha: 131)

Beste broeder/zuster: Er staan, in sha Allah, hele mooie dingen voor jou te gebeuren. Dingen waarvan je nooit hebt kunnen dromen. Het kan op korte termijn of op lange termijn gebeuren, maar dat ze gebeuren zal onder andere voortkomen doordat jij geduldig bent en vertrouwen hebt in Allah. Wees dus niet jaloers op anderen en stel jezelf geen vragen waarvan je het antwoord nooit zult weten. Je huidige situatie, indien het niet gaat zoals het moet gaan, is tijdelijk. Het heeft een begin en een einde. Uiteindelijk zal het, in sha Allah, goed komen.

Jij bent ma’sa’Allah, jij bent geweldig en jij staat er niet alleen voor. Roep Allah dus in je eigen woorden aan en blijf sterk, want wanneer Allah met je is, kan niets tegen je zijn. Make the rest of your life the best of your life!

g