Een duidelijke waarschuwing

Een duidelijke waarschuwing

Wees geen schaap in een wereld vol wolven. De meeste mensen op aarde slaapwandelen en hebben niet door dat ze figurant zijn in een toneelstuk van de shaytan (satan). Ze hebben niet door dat ze indirect akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van de shaytan. Ze geloven alles wat ze zien en alles wat ze horen. Ze volgen elkaar als vrolijke schapen die niet door hebben dat ze onderweg zijn naar de slachtbank. Wanneer je je band met Allah versterkt zal Hij je een licht schenken die jou door de duisternis zal leiden.

De satan belooft je mooie dingen maar inruil voor dat wil hij dat je hem gaat volgen. Dat doe je dan door offers voor hem te maken in de vorm van arrogantie, valse beloftes, onrecht en het slechte te verrichtten.

Allah subhanahu wa tala zegt:

“O jullie die geloven! Volgt niet in de voetstappen van Satan. En wie de voetstappen van Satan volgt: waarlijk, hij (Satan) beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke.”

(Soerat an-Noer: 21)

Luister goed: Wordt wakker en versterk je band met je Schepper. Deze wereld is slechts een beproeving en overal om je heen hebben mensen niet door dat ze indirect in de voetsporen van de shaytan lopen behalve een kleine groep die bewust is van wat er gaande is en haar Schepper smeekt om leiding en om bescherming. De shaytan verbergt zijn valse plannen niet maar openbaart ze gewoon recht voor je neus en de meeste mensen hebben niet door dat ze bezig zijn om in de val te lopen. Wees alert en geloof niet alles wat je ziet of hoort.

Wees verder niet bang en wees niet verdrietig. De shaytan en zijn volgers maken plannen en Allah maakt ook plannen. De winnaar van deze strijd is reeds bekend. Zij die op Allah vertrouwen zullen overwinnen. Make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-5603