Een duidelijke waarschuwing

Een duidelijke waarschuwing

Wees geen schaap in een wereld vol wolven. De meeste mensen op aarde slaapwandelen en beseffen niet dat ze figuranten zijn in een toneelstuk van de Shaytan (satan). Ze hebben niet door dat ze indirect akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van de Shaytan. Ze geloven alles wat ze zien en horen. Ze volgen elkaar als vrolijke schapen die niet doorhebben dat ze onderweg zijn naar de slachtbank. Wanneer je je band met Allah versterkt, zal Hij je een licht schenken dat jou door de duisternis zal leiden.

De Satan belooft je mooie dingen, maar daarvoor wil hij dat je hem gaat volgen. Dat doe je door offers voor hem te maken in de vorm van arrogantie, valse beloftes, onrecht en het verrichten van het kwade.

Allah Subhanahu wa Ta’ala zegt:

“O jullie die geloven! Volg niet in de voetstappen van Satan. En wie de voetstappen van Satan volgt: waarlijk, hij (Satan) beveelt gruweldaden en het verwerpelijke.” (Soerat an-Noer: 21)

Beste broeder/zuster: Word wakker en versterk je band met je Schepper. Deze wereld is slechts een beproeving en overal om je heen beseffen mensen niet dat ze indirect in de voetsporen van de Shaytan lopen, behalve een kleine groep die zich bewust is van wat er gaande is en haar Schepper smeekt om leiding en bescherming. De Shaytan verbergt zijn valse plannen niet, maar openbaart ze recht voor je neus, en de meeste mensen hebben niet door dat ze bezig zijn in de val te lopen. Wees alert en geloof niet alles wat je ziet of hoort.

Wees verder niet bang en niet verdrietig. De Shaytan en zijn volgers maken plannen, en Allah maakt ook plannen. De winnaar van deze strijd is reeds bekend. Zij die op Allah vertrouwen, zullen overwinnen. Make the rest of your life the best of your life!

260648270-438516857680638-3261255034811895355-n