Doe datgene wat je moet doen

Doe datgene wat je moet doen

Als je je leven wilt veranderen, wordt het tijd om offers te maken. Sommige offers zullen pijnlijk zijn, terwijl andere offers gemakkelijk te maken zijn. Dat betekent dingen doen die je moet doen, ook al lijken ze zwaar. Je dient keuzes te maken die je leven drastisch kunnen veranderen. Vanaf het moment dat je een keuze maakt die je leven drastisch kan veranderen, zal de shaytan de aanval op je openen en proberen je allerlei angsten in te fluisteren.

De invloed van de influisteringen van de shaytan mag geen effect op je hebben. De reden waarom je dat stemmetje in je hoofd hoort, is omdat hij wil dat jij je vertrouwen in Allah verliest. Daarom is het noodzakelijk om Allah aan te roepen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wanneer een influistering van de Satan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allāh. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerah Al-A’raf vers 200)

Beste broeder/zuster: Hoeveel uitdagingen heb jij in het verleden gehad waarvan je dacht dat het nooit meer goed zou komen? Je had toen allerlei rampscenario’s in je gedachten, en hoogstwaarschijnlijk zijn deze niet uitgekomen of ben je er uiteindelijk goed doorheen gekomen. Allah zal jou niet in de steek laten; Hij heeft altijd een vangnet voor je klaarstaan, zodat je uiteindelijk die innerlijke rust kunt vinden. Maar dan moet je wel je vertrouwen in Allah leggen. Wanneer je angstgevoelens hebt, dien je tegen jezelf te zeggen: “Allah is voldoende voor mij.”

Er staan in sha Allah mooie dingen voor jou te gebeuren. Al je angsten zullen in sha Allah verdwijnen en worden vervangen door het goede. Voed dus je gedachten niet met rampscenario’s, en accepteer geen slechte gedachten. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

 

cf