Waarom het nog niet te laat is

Waarom het nog niet te laat is

Het kan zijn dat je iets graag wilt, maar het gevoel hebt dat het te laat is. Is het een huwelijk? Een studie? Een bepaalde baan? Het goedmaken met iemand? Dat stemmetje dat je allerlei redenen influistert waarom het te laat is, mag geen macht over je krijgen, want alles is namelijk nog mogelijk zolang Allah dat wil. Als je echt iets graag wilt, dan vind je in sha Allah een weg en als je iets niet graag wilt, dan vind je een excuus. Dus waarom ga je er niet voor?|
Alle zaken in je leven hebben een voorbeschikking. Sommige zaken komen op jonge leeftijd op je pad, andere zaken komen weer op latere leeftijd op je pad. Heb dus vertrouwen dat wat op je pad moet komen, altijd zal verschijnen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde voorbeschikking geschapen.”

(Soerat al-Qamar: 49)

Beste broeder/zuster: Je leeftijd, je achtergrond, je verleden, je zonden, je huidige toestand, enzovoort, bepalen niet of er nog iets voor jou mogelijk is. Allah bepaalt het en als Hij iets voor je wil, dan zal het ook gebeuren. Natuurlijk zijn er bepaalde zaken zoals het krijgen van kinderen gekoppeld aan iemands toestand, maar er zijn velen getuigen die op latere leeftijd alsnog een gezond kind ter wereld brachten. Als jij iets graag wilt, dan moet je ervoor gaan, je moet altijd hoop houden, ook al zie je nog niet voor je hoe het op je pad gaat komen.

Smeek Allah om datgene wat je wilt, heb vertrouwen, wees geduldig met het proces, wees dankbaar in woorden en daden, focus je op datgene wat je wilt en onderneem actie. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

ds-20