Zichtbare en onzichtbare zegeningen

Zichtbare en onzichtbare zegeningen

Herinner alle zegeningen die Allah jou heeft geschonken en nog steeds schenkt. Wees Hem hiervoor dankbaar. Sommige zegeningen zijn zichtbaar zoals een huwelijk, het krijgen van kinderen, een baan, een woning etc. en sommige zegeningen zijn onzichtbaar. Ze zijn bijvoorbeeld verpakt als een beproeving. Een scheiding kan bijv. een zegening zijn want wie weet zou dat ene huwelijk tot iets slechts leiden. Autopech kan bijv. een onzichtbare zegening zijn want wie weet zou er iets verschrikkelijks gebeuren. Allah schenkt zoveel zegeningen die wij niet altijd herkennen.

Je moet Allah gedenken door Hem te prijzen in zowel goede als moeilijke tijden en je moet Allah dankbaar zijn ondanks dat er bepaalde zaken in je leven niet gaan zoals je wilt.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken. En wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar.”

(Soerat al-Baqarah: 152)

Luister goed: Als jij een zichtbare zegening ziet dank dan Allah door iets goeds te doen. Dit kan bijv. een sadaqa (liefdadigheid) zijn en als jij een beproeving meemaakt wees Allah dan ook dankbaar want elke beproeving neemt een verborgen zegening met zich mee. Soms openbaart Allah op een latere moment aan de persoon die beproeft wordt waarom die beproeft werd, een voorbeeld hiervan is: Iemand heeft een ongelukkige huwelijk en de scheiding doet pijn, vervolgens brengt Allah een betere persoon in het leven als zegening en compensatie voor het leed.

Wees Allah dus dankbaar, zeg Alhamdulilah en zet je dankbaarheid om in goede daden want wie goed doet die zal meer van het goede krijgen. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-6164