Welke eisen zou je moeten stellen?

19756568_726300107556690_6836567640346083009_n

Welke eisen zou je moeten stellen?

Het kan zijn dat je vanaf jongs aan allerlei eisen hebt waar jouw ideale huwelijkspartner aan zou moeten voldoen. Naarmate je ouder wordt zie je in dat meer dan de helft van je eisen geen toegevoegde waarde heeft. Velen wijzen potentiële huwelijkskandidaten af om de gekste redenen. Ze hebben veel met elkaar gemeen maar omdat degene niet aan een paar ideale eisen voldoet laten ze degene gaan. Dit zijn de personen die op een dag wakker worden met het besef dat ze hun hele leven stenen aan het verzamelen waren terwijl ze een diamant hebben laten gaan.

Zaken zoals uiterlijke schoon en bezittingen zullen straks als je een aantal jaren getrouwd bent niet jouw huwelijk in stand houden maar een goed karakter en godsvrucht is datgene wat een huwelijk overeind kan houden.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele onder jullie bij Allah is degene met het meeste godsvrucht. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.” 

(Soerat Al-Hoedjoeraat: 13)

Luister goed: Na je 45ste zal het uiterlijk van zowel jou als je partner minder worden dus waarom als bijna alles klikt degene op het uiterlijk afwijzen? Je wilt perse een maagd terwijl jezelf geen maagd meer bent, waarom degene om het verleden afwijzen? Denk NIET dat wanneer je trouwt de buit binnen is, je zult elke dag aan jezelf moeten werken en je zult elke dag jouw huwelijk samen met je partner in stand moeten houden.

Als jij momenteel de kans krijgt om met iemand te trouwen wiens karakter goed is, iemand die zorgzaam is, iemand die Allah vreest in woorden en in daden dan raad ik je aan om die kans te grijpen. Als je twijfelt dan moet je het volgende afvragen: Zou de Profeet vrede zij met hem deze huwelijkskandidaat goedkeuren? Indien het antwoord ja is ga ervoor! Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment