We kunnen Allah’s Wijsheid nooit begrijpen maar we moeten wel op Zijn beslissing vertrouwen

2

★★★ We kunnen Allah’s Wijsheid nooit begrijpen maar we moeten wel op Zijn beslissing vertrouwen. Wanneer Allah voor jou een huwelijkspartner heeft voorbestemd, dan kan niets het tegenhouden. Geen boze ogen, geen shir (voodoo), geen leeftijd, geen financiële problemen noch een familie die er tegen is.

Allah blijft het vaak herhalen, in bijna elke hoofdstuk in de Koran komt het wel voor. Vertrouwen. Allah wil dat jij Hem gaat vertrouwen ook al is jouw huidige situatie zodanig dat het lijkt alsof er geen mogelijkheden zijn.

Allah subhanhu wa ta’ala zegt:

“Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen. “

(Soerat Aali Imraan: 160)

Luister goed: Wat is sterker, een boze oog of een oprechte wens? Wat is sterker shir (voodoo) of een dua (smeekbeden)? Wat is sterker, het kwaad of het goede? Als Allah dag en nacht miljarden schepsels van hun levensonderhoud voorziet waarom zou Hij jou niet voorzien? Als Allah Zichzelf en Zijn dienaren beloofd heeft dat Hij alleen voor de rechtvaardigen kiest waarom denk je dat de onrechtvaardigen aan het winnen zijn?

De enige vijand die jij momenteel hebt is jezelf. Zolang jij gelooft dat je gegijzeld wordt door het kwaad waardoor je niet aan een huwelijkspartner kan komen zul je gegijzeld blijven! Zolang jij gelooft dat jouw huidige situatie een blokkade is zal het een blokkade zijn. Allah is met jou! Vertrouw op Hem en treed de deur van geluk binnen. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment