Wat moet je weten als je schuldgevoelens hebt

8

Wat moet je weten als je schuldgevoelens hebt

Heb je weleens het gevoel gehad dat je veel fouten hebt gemaakt en dat jij jezelf niet durft te vergeven? Heb je weleens het gevoel gehad dat je zoveel zonden hebt gepleegd dat je Allah niet om vergiffenis durft te vragen omdat je bang bent dat Hij je toch niet gaat vergeven?

Wanneer jij buitensporig tegenover jezelf bent geweest doordat je dingen hebt gedaan die niet horen moet je het volgende weten. Jij bent geen slecht persoon en Allah weet dat, wanneer jij berouw toont dan kan Allah jou vergeven.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Zeg:” O Mijn dienaren, die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf: Wanhoopt niet aan de Barmhartigheid van Allah. Allah vergeeft alle zonden. Zeker, Hij is de Vergevingsgezinde, de meest Barmhartige.” (Soerat az-Zoemar: 53)

Luister goed: Waar Allah NIET van houd is dat je DENKT dat Hij jou nooit gaat vergeven. Waar Allah NIET van houd is dat je geen berouw toont of vergiffenis vraagt omdat je DENKT dat je toch al zoveel fouten hebt gemaakt. ELKE surah in de Koran behalve 1 begint met Bismillah Arahman Arahiem. (In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle). Waarom denk je dat dit zo is? Allah introduceert Zichzelf telkens met deze Woorden om ons te herinneren dat Hij Barmhartig en Genadevol is.

Jij bent geen slecht persoon, we maken allemaal fouten, we hebben allemaal zonden en Allah weet dit. Er zijn zoveel manieren om je zonden te laten kwijtschelden. Een paar dingen die je kunt doen zijn goede daden, berouw tonen en verder met je leven gaan. Laat je dus niet gijzelen door je verleden of fouten maar laat je bevrijden door vergiffenis en goede daden. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life

Add Comment