Wanneer je het moeilijk hebt

55861019-1077038975816133-2670824253376430080-n

Het kan zijn dat alles tegenzit, je ziet geen uitweg meer en alles lijkt mis te gaan. Je hebt zo vaak dua’s (smeekbedes) gedaan maar er lijkt maar niets te gebeuren. Tegen jou wil ik je het volgende zeggen: Wees geduldig want er staan in sha Allah bijzondere en mooie dingen voor je te gebeuren. Denk NIET dat Allah je roeping niet heeft gehoord, denk NIET dat Allah je tranen niet heeft gezien.

Wanneer je een smeekbeden doet dan stijgt deze naar de hemelen en de zegeningen zullen op het juiste moment neerdalen. Allah zal je een uitweg schenken zelfs wanneer er geen uitweg lijkt.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wie Allah vreest, die zal Hij een uitweg geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht. En (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Zeker, Allah voert Zijn zaak uit.”

(Soerat at-Talaaq: 2-3)

Luister goed: Denk NIET dat je toestand een straf of een vloek is, denk NIET dat je er alleen voor staat. Allah beproefd je met een reden en deze reden is er om jou te dienen. Miljoenen mensen hebben in ergere of gelijkwaardige situaties gezeten en hun leven is momenteel positief veranderd. Je beproeving is er niet voor altijd, het heeft een begin en een eind.

Prijs Allah, Subhan’Allah, dank Allah, Al Hamdulilah, vraag vergiffenis aan Allah, Astagfar’Allah, roep Allah, La ilaha ila Allah. Laat je niet gijzelen door angst maar laat je bevrijden door hoop. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment