Waarom je datgene nog niet hebt

Waarom je datgene nog niet hebt

Het kan zijn dat je iets graag wilt maar tot de dag van nu is het maar niet op je pad gekomen. Het kan natuurlijk velen oorzaken hebben maar een van de oorzaken is dat je het niet aan Allah hebt gevraagd. “Je hebt het niet omdat je het ook niet aan Hem hebt gevraagd”, velen onderschatten de correspondentie tussen zichzelf en hun Schepper. Ze denken “het zal wel allemaal” of “als het komt dat komt het wel.” Nee, Allah wil van jou horen wat je precies wilt ook al weet Hij exact al wat je gaat vragen, Het verschil tussen het niet gaan ontvangen en het wel gaan ontvangen is soms slechts het uitspreken van wat je wilt.

Als je Allah aanroept dan erken je Zijn Macht, je vraagt aan je Schepper iets wat alleen Hij kan geven. Alles en iedereen kunnen je niets geven behalve met Zijn Lof.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie…”

(Soerat Ghaafir: 60)

Luister goed: Je kunt Allah in je eigen woorden op elke gewenste moment van de dag iets vragen. Doe dit met overtuiging want Allah verhoord niet een roeping/smeekbeden die twijfelachtig overkomt. Met overtuiging aanroepen is dat je ervan uit gaat dat je het gaat krijgen ook al zien de omstandigheden er momenteel niet er naar uit. Betekent dit Allah je zeker datgene gaat geven? Nee, Allah geeft je niet alles wat je wilt maar Hij geeft je wel alles wat je nodig hebt. Wanneer Hij jou datgene niet geeft dan geeft Hij je altijd wel iets beters.

Denk niet dat je teveel zonden/fouten hebt gemaakt om Allah aan te roepen, toon berouw en roep Hem aan. Vraag Hem zo vaak en wat je wilt. Wees geduldig en heb vertrouwen. Allah is met je, make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-8145