Versterk je band met je Schepper

Versterk je band met je Schepper

Alles in je leven zal voor je duidelijker worden als je meer tijd met Allah doorbrengt. Je dient je band met Hem te versterken zodat je Hem beter leert kennen. Je leven zal dan drastisch positief veranderen want ondanks je tekortkomingen en ondanks je zonden zal je leiding en vergiffenis ontvangen. Je zal sterker in je schoenen staan, meer zegeningen krijgen en een oase van innerlijke rust ervaren. Je hoeft niet meteen perfect te zijn en je bent echt niet schijnheilig als je nog in een fase zit om een betere persoon te worden maar doe wel je best en toon je Schepper dat je wilt veranderen.

De Koran is naar de mensheid als een vermaning verzonden, elke letter uit het Heilige Boek is het Woord van Allah. Hij spreekt tegen je, Hij leert je hoe je het beste uit dit leven kunt halen en hoe je dichter bij Hem kan komen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Voorwaar, dit is een Vermaning. Wie het dan wil, neemt een weg naar zijn Heer.”

(Soerat al-Moezammil: 19)

Luister goed: Misschien dat jij je meerdere zonden bij je draagt en je elke dag vies voelt of verdrietig om bent. Je leven voelt als een straf en de pech die je ervaart zal je misschien wel verdienen. Nee, zo moet je niet denken. Allah vergeeft alle zonden, het maakt niet uit hoe klein of hoe groot deze zijn. Toon berouw en doe je best om deze te voorkomen. Niemand is perfect, we maken allemaal wel fouten. Goede daden wissen slechte daden uit, dus als jij jezelf op een slechte daad betrapt, zorg dan dat je vergiffenis vraagt en het goede doet. Leer Allah beter kennen door de schepsels van Allah te helpen, door kennis op te doen en door Zijn Heilige Namen te bestuderen.

Denk niet dat het toeval is dat je dit bericht leest, dit bericht is met een reden op je pad gekomen en deze reden is er slechts om jou te dienen. Wees verheugd en wees niet verdrietig, alles in je leven komt in sha Allah weer goed. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

IMG-6451