Vandaag ga jij alles anders doen

X3

Vandaag ga jij alles anders doen

Genoeg is genoeg, je hebt vorige jaar te veel energie verspild aan onnodige dingen. Je hebt vorige jaar te veel kansen laten liggen, daarom ga je nu alles anders doen. Vandaag ga jij in sha Allah ervoor zorgen dat je in de toekomst profijt van je verleden hebt. Je toekomst bestaat uit wat je vandaag gaat doen. Laat je dus niet gijzelen door je verleden maar laat je bevrijden door het heden.

Als eerste moet je Allah aanroepen, roep Hem aan en vraag wat je wilt of wat je nodig hebt. Schaam je niet om je fouten of zonden maar toon berouw en roep Hem aan.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie…”

(Soerat Ghaafir: 60)

Luister goed: Als Allah gehoor aan je geeft dan wil dat niet zeggen dat dat gaat gebeuren op de manier die jij wilt. Als Allah iets van je kan wegnemen wat je nooit had verwacht dan kan Hij ook iets aan je schenken wat je nooit hebt kunnen voorstellen. Het proces van je smeekbeden kan meteen beginnen te werken. De omstandigheden kunnen veranderen, soms veranderen ze positief en soms veranderen ze negatief. In beiden zit er profijt want Allah kan datgene zien wat jij niet kan zien.

De tijd is gekomen om je beloningen op te halen, de tijd is gekomen om je verleden achter te laten. Nooit meer ga je blijven hangen in een spiraal van negativiteit. Dit is je dag, dit is je moment. Allah zal je helpen, make the rest of your life the best of your life!

Add Comment