Thank god I’ am Rich

Thank god I’am Rich is een seminar wat over het geheim van dankbaarheid gaat. Op deze seminar zullen sprekers spreken die hen succes hebben geboekt doordat ze gebruik hebben gemaakt van dankbaarheid. Personen die ongeneeslijk ziek waren en nu zijn genezen, personen die in armoede leefden en nu genieten van rijkdom, personen die in moeilijke situaties zaten en nu eruit zijn gekomen. Wat is datgene wat ze hebben gedaan waardoor ze nu weer van hen leven genieten? Wat is precies dat stukje dankbaarheid wat hen weer hoop gaf? Deze sprekers zullen je inspireren, motiveren en je alle tips geven waardoor je het geheim van dankbaarheid kunt herkennen. Wil jij hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar info@islamcoaching.com

Add Comment