Project Vietnam

In 2013 zaten een aantal dorpsmensen in de moskee in Cu Chi village in Vietnam bij elkaar met hen handen in de haren. Ze hadden een probleem, de Ramadan kwam eraan en er was geen geld voor voedsel om het dorp van 700 personen te voeden, daarnaast hadden ze nog een probleem, de moskee (oud school gebouw) was te oud en de sanitaire voorzieningen waren slecht. Ze konden niet op de hulp van de overheid rekenen. Niemand kon ze helpen.., de wanhoop was nabij, tot één van hen de volgende Koran vers herinnerde waarin Allah zegt: “En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” ( Soerah Al-Baqarah 2:186). Ze begonnen Allah om hulp te smeken… . Nu was er een broeder uit Nederland voor zaken in Vietnam, hij nam zijn vrouw en zijn kind mee. Dit was geen toeval, deze mensen werden door Allah subhanahu wa ta’ala naar Vietnam gezonden, ze kwamen in het dorpje Cu Chi Village en schrokken wat ze zagen. Ze spraken met de dorpsbewoners en beloofde ze te helpen. Ze hadden geen idee hoe ze deze mensen konden helpen maar waren standvastig om in de maand Ramadan de hulp te bieden. Ze probeerde contact te leggen met organisaties, bekende sheikhs, islamitische tv zenders en andere hulpbronnen, maar helaas niets mocht baten. Niemand reageerde op hen roep. Toen herinnerde ze de koran vers waarin Allah zegt: “En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” ( Soerah Al-Baqarah 2:186). Ze smeekten Allah om hulp.. en ze vroegen zich af waar de hulp blijft en Allah zegt in vers 18:44: “Daar, de hulp is van Allah, de Ware. Hij is beter (als gever van) een beloning en beter (als gever van) een bestemming.” (18:44). Ze vonden op internet Islam Coaching, ze namen contact met ze op en het team van Islam Coaching twijfelde niet en besloot er een project van te maken. Nu komt het…, het waren niet de organisaties die weigerde maar het was Allah Die weigerde, het waren niet de bekende sheikhs die weigerde maar het was Allah Die weigerde, het waren niet de islamitische tv zenders die weigerde maar het was Allah Die weigerde… en weet je waarom? Omdat Allah een plan voor het team van Islam Coaching had en Hij had ook een plan voor jou. Het was een eer om aan dit project te werken, het was een eer om in de maand Ramadan de beloningen te verdienen en het was een eer om dit dorp te helpen. De smeekbeden van de dorpsbewoners van een aantal maanden geleden is subhan’Allah verhoord en is vanuit Vietnam de hele wereld over gevlogen om in jouw woonplaats te dalen. Zij hadden nooit kunnen dromen dat uit het niets de hulp kwam arriveren.

Foto’s van project Vietnam 2013

1a

3

1

5

x1