Oordeel niet over iemands keuze zonder eerst hun reden te weten

13240617_528575097329193_5921385200297883134_n

Oordeel niet over iemands keuze zonder eerst hun reden te weten. Velen oordelen vooral meiden over hun kledingkeuze, uiterlijk, verleden of handelingen. Stop hiermee want alleen Allah kent iemands ware gezicht en alleen Allah kan iemand vergeven. Wie ben jij om over iemand te oordelen? Wie ben jij om een oordeel te vellen over een persoon zonder dat je op de hoogte bent hoe sterk de band tussen die persoon en Allah is?

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

Het oordeel behoort aan Allah, de Verhevene, de Grootste.” (Soerat Ghaafir: 12)

Daarnaast zal de Shaytan (Duivel) er alles aan doen om je roddels, kwaadsprekerij en vermoedens in te fluisteren met het doel dat jij deze gaat verspreiden zodat jij hiervoor gestraft kan worden. Allah waarschuwt ons hierover zodat we elkaar met rust gaan laten.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) vermoedens. Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige)vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet…” (Soerat al- Hoedjoeraat: 12)

Luister goed: Er zijn velen personen die het goed bedoelen maar ze vergeten dat ze zelf niet perfect zijn. Het is inderdaad aangeraden om je zusters te helpen maar doe het op een goede manier, zo’n meid kan eerder naar je luisteren als jij haar op een goede manier aanspreekt en begrip toont. Dreigen met hellevuur, straffen, vervloekingen etc. zijn slechts woorden die als een boemerang naar je terug kunnen komen en ervoor kunnen zorgen dat die meid afstand van het geloof doet.

De Profeet vrede zij met hem oordeelde nooit over iemands uiterlijk, kleding of verleden. Zijn manier van aanspreken omvatte barmhartigheid, genade, liefde en begrip. Dit zijn de eigenschappen van Allah waardoor velen die op een dwaalspoor zaten terugkeerden en hun band met Allah versterkten. De boodschap is dus duidelijk, oordeel dus niet over iemand en spreek geen kwaad over elkaar. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment