(Nog) niet getrouwd zijn is geen ramp

42215155_967631316756900_1023889601724416000_n

(Nog) niet getrouwd zijn is geen ramp

Het kan zijn dat je om je heen allerlei mensen ziet trouwen, je bent wellicht de 30 gepasseerd en je hebt het gevoel dat je voor altijd alleen gaat blijven. Deze gedachten kunnen je angstig, onzeker en zwak maken. Deze gedachten zijn influisteringen van de shaytan om je van het pad van Allah te houden.

Wanneer je de 30 bent gepasseerd en je bent nog single is dat geen ramp. Het is een fase waarin allerlei dingen nog kunnen gebeuren. Je trouwt niet omdat je moet trouwen of omdat andere ook getrouwd zijn, nee je trouwt omdat je een nieuwe fase in gaat waarin je samen met elkaar gaat groeien en elkaar gaat aanvullen. Net als andere zaken is het wel of niet trouwen een voorbeschikking.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde voorbeschikking geschapen.”

(Soerat al-Qamar: 49)

Luister goed: Jij moet jezelf niet gaan vergelijken met andere, stop met de gedachten dat je te oud bent, dat je alleen achter gaat blijven, dat je geen kinderen gaat krijgen of dat je ellendig gaat eindigen. Stop ook met de gedachten dat er een blokkade is door bijv. sihr, voodoo, vervloeking of afgunst. Begrijp je niet dat Allah Degene is Die de harten bij elkaar brengt? Begrijp je niet dat als jij nu nog single bent dat Allah je wellicht veel ellende heeft bespaard?

Een huwelijk kan een droom of een nachtmerrie zijn,voordat je hier aan begint moet je eerst wakker worden. Smeek Allah om het goede, vraag bescherming tegen het kwade, heb vertrouwen en stop jezelf te vergelijken met andere. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment