Vertrouwen op Allah is een eerste stap

LIEF

Vertrouwen op Allah is een eerste stap ondernemen ook al zie je niet de hele route. Geblokkeerd zijn voor het huwelijk of angst hebben om te trouwen. Angst voor het onbekende. Je hoort om je heen allerlei verhalen van mensen die slechte ervaringen hebben of je wilt graag trouwen maar elke keer als het puntje bij het paaltje komt gebeuren er dingen zodat het niet lukt. Wanneer je Allah vreest en Hem aanroept zul je een uitweg uit deze blokkade krijgen, alle puzzelstukken zullen op hen plek vallen want Allah subhanahu wa ta’ala zegt: “En degene die Allah vreest, Hij zal voor hem een uitweg maken (bij iedere moeilijkheid). En Hij zal hem voorzieningen geven, vanwaar hij dat niet had verwacht. En degene die op Allah vertrouwt, Hij (Allah) zal voldoende voor hem zijn. Voorwaar Allah zal zijn doelen volbrengen, voorzeker Allah heeft voor alles een maatstaf vastgesteld.” [Soerah at-Talaaq (65): 2-3] Luister goed: Ga niet meteen een sticker plakken van voodoo/shir/boze ogen etc. Want wanneer Allah iets voor je wil zal niets je in de weg staan, sommige mensen willen je angst in boezemen door meteen uitspraken te doen die niks te maken hebben met je toestand, ook al zijn het imams. Zorg ervoor dat je je band met Allah versterk, blijf dua doen en doe het volgende: Heb vertrouwen, wees geduldig met je toestand, wees dankbaar voor alles wat je hebt en wat je wilt, focus je op wat je wilt en onderneem een EERSTE stap. Angst wordt gecreëerd door gedachten, controleer dus je gedachten voordat je gedachten jou gaat controleren.

Add Comment