Laat ze maar lachen

Laat ze maar lachen

Het kan zijn dat je iemand in je nabijheid hebt die jou alleen contact wanneer die jou nodig heeft. Deze persoon kan je veel voor hebben gedaan maar wanneer jij hulp nodig hebt negeert degene jou of verzint een excuus. Wanneer je iets verteld wat je wilt bereiken krijg je allerlei redenen te horen waarom je het niet moet doen of wordt er lacherig over gedaan. Dit zijn “toxic people”, personen die je met gif bespuwen wanneer je even de ander kant opkijkt. Laat deze personen aan Allah over want Hij weet het beste wat er met deze personen moet gebeuren.

Je moet je niet vernederend voelen, je moet niet om deze mensen treuren. Allah zal jou doen overwinnen want Hij heeft zij die met een zuivere hart leven lief.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Voel jullie niet vernederd en treur niet: en jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware)gelovigen zijn.”

(Soerat Aali Imraan: 139)

Luister goed: Laat het gedrag van deze giftige personen niet ertoe leiden dat jij stopt met het doen van goede daden. Laat de nare ervaring met deze giftige personen niet ertoe leiden dat jij geen vertrouwen meer in de mensheid hebt. Deze personen zijn een beproeving geworden, gerechtigheid zal op een Dag komen. Wanneer jij hulp nodig hebt dan roep je Allah aan, Hij zal je een uitweg schenken waar geen uitweg was, Hij zal je in de duisternis een licht schenken om je paden te verlichten.

Weer het slechte met het goede af en je zal zien dat je immuun bent voor het gif van deze personen. Maak je geen zorgen dat ze niet in je geloven, geloof in jezelf en vertrouw op je Schepper. Make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-4787