Laat het gedrag van andere niet jouw innerlijke rust vernietigen

maandag

Laat het gedrag van andere niet jouw innerlijke rust vernietigen. Het kan zijn dat je momenteel benaderd wordt door negatieve energie van andere, personen die de bloed onder je nagels willen halen, personen die jou blijven bestoken met allerlei beschuldigingen, roddels en ander negatieve gepraat.

Negatieve energie is zwak en kan niet bij een positieve persoon doordringen. Om je te beschermen tegen dit soort gedrag dien je kalm te blijven en dit gedrag te negeren. De shaytan (duivel) zal deze negatieve energie omzetten tot influisteringen met het doel om jou zwakker te maken.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wanneer een influistering van de Shaytaan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.” (Soerat al-Araaf: 200)

Luister goed: Jij bent een sterk persoon, jij bent ma’sa’Allah, jij bent geweldig. Laat je positieve energie niet opzuigen door negatieve personen, laat je positieve energie niet wegnemen door negatieve omstandigheden. Wanneer je op Allah blijft vertrouwen dan kan niets of niemand jouw innerlijke rust doen wegnemen.

Dat jij je wellicht momenteel in onrustige vaarwater bevind wil NIET zeggen dat dit voor altijd is. Soms moet je door een storm om uiteindelijk in rustige vaarwater te komen. Dit hoort bij het leven. Wees sterk want Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment