Je vrouw is als een akker

Je vrouw is als een akker

Om van je vrouw te kunnen houden moet je haar binnenste kunnen begrijpen. Wanneer ze stil is, moet je haar hart kunnen horen spreken. Wanneer ze spreekt, moet je haar woorden kunnen voelen. Als man zijnde dien jij je plichten te kennen, wetend dat Allah jou een enorme verantwoordelijkheid heeft gegeven wat gekoppeld is aan een grote beloning.

Je vrouw is als een akker waar je elke dag tijd aan moet besteden zodat je straks van je oogst kunt genieten. Het kan niet zo zijn dat je een akker bezit en het laat liggen. Laat de shaytan je oogst niet bederven door allerlei kuilen voor je te graven.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Jullie vrouwen zijn (als) akkers voor jullie, kom dan tot jullie akkers zoals jullie wensen. En stuur voor jullie zelf (goede werken) vooruit en vrees Allah en weet dat jullie Hem zeker zullen ontmoeten. En geef verheugende Tijdingen aan de gelovigen.”

(Soerat al-Baqarah: vers 223)

Luister goed: Als jij je relatie met je vrouw wilt behouden dan moet je bergen willen verzetten, met andere woorden: zorg ervoor dat ze niets tekort komt, doe er alles aan om haar tevreden te houden. Kijk NIET naar haar verleden want Allah subhanahu wa ta’ala kan haar reeds hebben vergeven, kijk naar haar hart want het is in sha Allah je KOMPAS naar mooie tijden. Kwets haar niet, chanteer haar niet, bedrieg haar niet en sla haar niet. Zou je een gunst van Allah willen inruilen voor een gunst van de shaytan?

Je vrouw is een zegening, een zegening waar nog velen zegeningen uit kunnen vloeien, beste broeder…wanneer jij je ongeboren kinderen in haar ogen kunt zien..dan weet je dat je echt van je vrouw bent gaan houden. Allah is met jullie. Make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-0049

Add Comment