Hoe om te gaan met ruzies en conflicten

11

Hoe om te gaan met ruzies en conflicten

Het kan zijn dat jij momenteel met iemand een ruzie of een conflict hebt. Het voelt als een enorme last op je schouders, je wilt je leven verder oppakken maar zelfs dat voelt niet goed aan. Je wilt het heel graag weer goedmaken maar tegelijkertijd wil je de richting op van wraak. Hoe ga je met deze gevoelens om en hoe los je dit op?

Het goede zal uiteindelijk altijd het kwade verslaan. Wanneer degene met wie je ruzie of een conflict hebt beantwoord met het goede dan zal Allah jou hiervoor enorm belonen. Je ben dan een van de gelukkige maar dit kan je alleen als je geduldig bent met het proces.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden. Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk.”

(Soerat Foessilat: 34-35)

Luister goed: Allah geeft het beste advies, wanneer je degene beantwoord met het goede dan zal degene met de Wil van Allah geraakt worden door Zijn Barmhartigheid waardoor het weer goed gaat komen maar Hij zegt ook ” Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die GEDULDIG zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig GELUK.” Dat betekent dat je GEDULDIG moet zijn want degene kan in het begin misschien nog boos blijven en jouw geweldige GELUK is dat Allah enorme beloningen klaar voor jou heeft staan en die last van je schouders zal verdwijnen.

Als jij momenteel ruzie of een conflict met iemand hebt en ook al is het NIET jouw schuld, maak het goed. Zet je trots aan de kant en durf die stap te nemen. Je gaat je beter voelen, die ander zal verbaasd zijn en er zullen allemaal zegeningen op je pad tevoorschijn komen. Make the rest of your life the best of your life!

 

Add Comment