Het gaat niet om huidskleur of cultuur

image

Het gaat niet om huidskleur of cultuur, het gaat om liefde en Islam. De Islam maakt geen onderscheid tussen, kleur, ras of afkomst. Tegenwoordig verbieden families huwelijken omdat de persoon die met hun zoon/dochter wil trouwen een ander afkomst of een ander cultuur heeft. Families die van mening verschillen dat het zogenaamd verboden is terwijl

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“…Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper…” (Soerat an-Nissaa’: 59) 

Allah subhanahu wa ta’ala zegt ook:

“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.” (Soerat Aali Imraan: 103) 

Luister goed: Families die een Moslim/Moslima weigeren om huidskleur/cultuur/afkomst zijn in overtreding. Of je nou een bekeerling, Marokkaans, Turks, Nederlands of Chinees bent, wanneer je Moslim/Moslima bent mag je een huwelijk niet om die reden afwijzen. Je dient Allah te vrezen en te begrijpen dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in afkomst, huidskleur of cultuur.

Wanneer je met een moslim/moslima wilt trouwen van een ander afkomst/cultuur en je familie is erop tegen, zoek dan bemiddeling via een moskee/imam of een persoon met kennis. Blijf dua doen, blijf geduldig maar zorg ervoor dat de shaytan geen tweedracht gaat zaaien tussen jou en je familie. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment