Geloof in wonderen

Geloof in wonderen

Als jij momenteel te maken hebt met een situatie waar je het moeilijk mee hebt en geen uitweg ziet dan heb ik goed nieuws. Wonderen bestaan, geloof dus in wonderen. Miljoenen mensen konden en kunnen getuigen dat ze een wonder hebben meegemaakt waardoor alles weer goed is gekomen. Wonderen komen voort uit Allah’s Barmhartigheid. Wij zijn dagelijks getuigen van verschillende wonderen alleen we zien ze niet omdat we veel dingen vanzelfsprekend vinden. Allah’s Barmhartigheid is onuitputtelijk. Zelfs als je verleden vol zonden en fouten is dan kan je alsnog onderdeel worden van Allah’s Barmhartigheid.

Misschien dat jij je slecht voelt door je velen zonden of door je velen tekortkomingen en het gevoel hebt dat Allah jou niet Barmhartig is, dat dit de reden is waarom je zoveel pech hebt.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.”

(Soerat az-Zoemar: 53)

Luister goed: Wanneer de wereld tegen je is, wanneer de wereld je het gevoel geeft dat je geen waarde meer hebt dan moet je weten dat de Barmhartigheid van Allah voldoende is. Hij accepteert het berouw van Zijn dienaar, Hij laat het verdriet verdwijnen en laat vreugde als regendruppels op Zijn dienaren neerdalen. Als je wist hoe Barmhartig Allah voor jou is dan zou je vanaf de ochtend tot het donker wordt uit vreugde blijven huilen. Jij bent geen slecht mens, Allah houd van je. Zie je situatie niet als een straf maar zie het als een periode waar in je getest wordt om je beloningen te ontvangen.

De wonderen zijn onderweg, het is in sha Allah een kwestie van tijd dat je zaken opgelost gaan worden. Alles gaat volgens Allah’s Plan. Soms zijn bepaalde situaties dat dingen mis gaan slecht een strategie om bepaalde zaken in je leven recht te zetten. Make the rest of your life the best of your life!

IMG-7401-2