Geen toeval dat jij dit nu leest

image

Geen toeval dat jij dit nu leest

Het kan zijn dat je een tijd geleden of onlangs een dua (smeekbeden) hebt gedaan en er lijkt maar niks te gebeuren. Je situatie is nog steeds hetzelfde of misschien wel erger geworden. Je begint te twijfelen en hebt het gevoel dat Allah jouw dua (smeekbeden) niet verhoord omdat je band met Hem niet sterk genoeg is.

Tegen jou wil ik het volgende zeggen: Allah is je Vriend en Allah is je Helper want daar waar je duisternis ziet daar schijnt Hij straks een licht, daar waar je alleen muren zag daar bouwt Hij voor jou een brug en daar waar jij een einde zag daar maakt Hij voor jou een nieuw begin.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Allah is voldoende als Vriend en Allah is toereikend als Helper.” (4:45 De Koran)

Luister goed: Blijf geloven dat je dua (smeekbeden) hoe dan ook gaat uitkomen. Allah werkt op een mysterieuze wijze. Een wijze die voor jou en mij niet te begrijpen is. Ik weet niet wie jij bent maar wat ik wel weet is dat er in sha Allah nog hele mooie dingen voor jou staan te gebeuren. Hoe ik dit weet? Omdat Allah niemand een beproeving zend zonder een verlossing en omdat Allah niemand een beproeving zend zonder daarvoor een gunst of een beloning te schenken.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En waarlijk met de tegenspoed komt de voorspoed, waarlijk met de tegenspoed komt de voorspoed.” (Soerat ash-Sharh: 5-6)

Jij bent ma’sa’Allah, jij bent geweldig en Allah houd van jou ondanks je fouten en ondanks je zonden. Zeg astagfar’Allah voor je fouten, zeg Al Hamdulilah voor je zegeningen en zeg Subhan’Allah voor al datgene wat Allah speciaal voor jou elke dag doet. Wees geduldig want het duurt in sha Allah niet lang meer voordat Allah met Zijn Antwoord op Zijn Sublieme Wijze komt. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment