Geen excuses meer voor jou

Geen excuses meer voor jou

Wacht nooit op het perfecte moment maar pak het moment en maak het perfect. Wellicht dat je iets graag wilt maar je wacht op de ideale omstandigheden. Ik kan je wel het volgende vertellen: De ideale omstandigheden bestaan niet. Er zullen altijd wel onverwachte situaties ontstaan. Dat is het leven, je kunt niet telkens allerlei excuses gebruiken, je kunt niet telkens wachten tot je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent. Je moet risico’s nemen en tegelijkertijd op Allah vertrouwen. Risico’s nemen hoort bij het leven, dat is de enige mogelijkheid om in het leven vooruit te komen.

Als jij je vertrouwen in Allah legt en actie onderneemt dan maakt het niet uit of het je meteen lukt of het op een latere moment lukt. Ongeacht het resultaat zal je vroeg of laat in sha Allah je doelen bereiken.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wie zijn vertrouwen in Allah stelt, Hij is dan Voldoende voor hem.”

(Soerat at–Talaaq: vers 3)

Luister goed: Er bestaan allerlei soorten excuses, excuses in de vorm van omstandigheden, excuses in de vorm van seizoenen, excuses in de vorm van angsten etc. Stop om deze te gebruiken en start met actie ondernemen. Je leeftijd, je verleden, je zonden en je omstandigheden bepalen niet je toekomst. Dat bepaald alleen je Schepper en daarom is het belangrijk om je vertrouwen in Hem te stellen en actie te ondernemen. Je kan in sha Allah zoveel bereiken maar telkens als je wacht op de ideale omstandigheden vertraag je het proces.

Je wilt niet op je 80ste in de spiegel kijken en spijt hebben dat je op jonge leeftijd niet de acties hebt ondernomen. Het leven gaat te snel, doe je ding nu en stop met al die excuses. Weet dat Allah met je is en Hij je doelen zal volbrengen. Make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-6262