Geef het niet meer kracht

Geef het niet meer kracht

Het kan zijn dat je een angst hebt voor een situatie, je moet bijv. een telefoontje plegen maar je stelt het uit of er is jou onrecht aangedaan en je blijft er maar over piekeren. Tegen jou wil ik je het volgende zeggen: Geef het niet meer kracht, geef het beest niet meer voeding zodat het meer kracht krijgt. Als jij dat telefoontje moet plegen, doe het direct, hoe meer je wacht des te krachtiger de angst in je gedachten groeit. Als jou onrecht is aangedaan laat het los, stop met piekeren want die gedachten zal op een dag nog sterker worden en je leven gaan domineren.

Een influistering van de Shaytaan is in werkelijkheid zwak, maar hij maakt het in je gedachten groter dan het is. Telkens als jij niet goed handelt voed je hiermee die gedachten en zal het jou controleren.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En wanneer een influistering van de Shaytaan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Araaf: 200)

Luister goed: Als jij een angst hebt dan moet je die angst tegemoet gaan zodat je groter wordt dan die angst. Angst, zorgen etc. zijn emoties die in het begin zwak zijn maar groter worden wanneer je die gaat voeden. Ze kunnen je hele leven gaan domineren en daarom moet je ervoor zorgen dat deze niet meer groeien. Vertrouw op Allah dat Hij je beschermt en dat Hij met je is. Vertrouw erop dat dit leven te kort is om angsten en zorgen je leven te laten domineren. We zeggen Allah ou Akbar en dat betekent God is Groter.

God is Groter dan je angsten, God is groter dan je zorgen, het wordt tijd dat jij weer controle over je leven krijgt, het wordt tijd dat jij weer van het leven gaat genieten. Alles komt in sha Allah goed. Make the rest of your life the best of your life!

IMG-6301