Focus op je doel en niet op de obstakels

Focus op je doel en niet op de obstakels

Wanneer je iets graag wilt moet je gefocust blijven, laat je niet afleiden door een negatieve ervaring van een ander of doordat de omstandigheden zijn veranderd. Je moet vastberaden zijn om je doelen te halen, wat er ook gebeurd je zet door. Zijn er obstakels op je pad dan zoek je er een weg om heen. Weet dat Allah jou zal versterken zolang je vertrouwen in jezelf en in Hem blijft hebben. Als je een aantal keren faalt dan is het nog niet over, vind een nieuwe weg en geen nieuwe excuus.

De tijd is gekomen om al je doelen in sha Allah te behalen, de tijd is gekomen om je angst en twijfel te vervangen door moed en zelfvertrouwen. Allah zal van jou een winnaar maken.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie.”

(Soerat Aali Imraan: 160)

Luister goed: Wanneer je iets graag wilt dan komt er altijd wel iets tussen wat ervoor kan zorgen dat niet alles soepel gaat lopen. Deze momenten zijn slechts beproevingen om je te testen op je dankbaarheid, je vertrouwen en je geduld. Gaat het niet zoals je had gewild dan is het geen ramp, blijf dankbaar, heb vertrouwen dat er een ander moment komt en wees geduldig met de periode waar je doorheen gaat. Allah staat altijd voor je klaar, roep Hem dus aan. Dit mag en kan in je eigen woorden en in je eigen taal.

Focus je op je doel en niet op de obstakels. Alle obstakels kunnen met de Wil van Allah van je pad verdwijnen maar soms zijn deze obstakels nodig om jou wat te leren of om ervoor te zorgen dat je op het juiste moment je doelen behaald. Allah is met je. Make the rest of your life the best of your life!

 

IMG-8823

Add Comment