Een huwelijk zonder liefde

12366403 472100782976625 8725416988725885471 n

Wanneer de macht van liefde de liefde voor macht overtreft dan zal een huwelijk vrede kennen. Een huwelijk zonder liefde is als een huis zonder fundering, het zal op een gegeven moment instorten. Ruzie maken om geld, ruzie maken om taken en verantwoordelijkheden, ruzie maken om machtsstatus. Al deze zaken zijn in strijd met de Wetten van Allah, jullie zijn voor elkaar gemaakt om rust bij elkaar te vinden. De liefde die in het begin was komt voort uit de Liefde van Allah en dit moet jullie aan het denken zetten want Hij zegt:

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenoten heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij plaatste tussen jullie Liefde (al-Mawaddah) en Barmhartigheid (ar-Rahmah). Waarlijk, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat ar-Roem: 21)

Luister goed: als jullie momenteel een conflict hebben praat het dan uit en weet dat Allah jullie Getuige is. Jullie moeten beiden offers gaan maken en elkaar vergeven, ook al is een van jullie onschuldig. Stop met het op elkaar uitoefenen van macht en start met het versterken van de liefde door niet tegen de Wetten van Allah in te gaan.

Add Comment