Dit bericht is speciaal voor jou

12510498 479803288873041 8712282356398630211 n

Dit bericht is speciaal voor jou

Het is geen toeval dat je dit bericht leest, je leest dit met een reden en deze reden is er om JOU te dienen. Luister goed:

Als het leven velen vragen heeft dan heeft Allah velen Antwoorden. Je voel je gevangen door je eigen zonden, je durft Allah niet om hulp te vragen omdat je je anders schijnheilig voelt. Je bent buitensporig tegenover jezelf geweest en nu ben je bang dat Allah jou nooit zal vergeven. SubhanAllah wa bihamdihi.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Zeg: ,,O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.” (Soerat az-Zoemar: 53)

Je bent bezig met je toekomst, op gebieden zoals huwelijk, werk, studie etc. maar elke keer mislukken de dingen. Het voelt allemaal als een straf en je begint een afkeer van elke situatie te krijgen. SubhanAllah wa bihamdihi.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“…het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht voor jullie is. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.
(Soerat al-Baqarah: 216)

Je ziet de mensen om je heen allemaal genieten, ze leven in de zonden en ze lijken van Allah alles te krijgen wat ze willen. Jij probeert zoveel mogelijk dicht bij Allah te komen en jij lijkt maar niks te krijgen. Je vraagt je af waarom Allah deze mensen al die genietingen heeft geschonken. SubhanAllah wa bihamdihi.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En kijk niet met begerige ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.”
(Soerat Taa Ha: 131)

Je begint steeds ouder te worden en de tijd lijkt snel te gaan. Jij hebt geen idee hoe jij aan je levensonderhoud komt zoals een partner om mee te trouwen, kinderen, een huis, een baan, geld etc. SubhanAllah wa bihamdihi.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En hoeveel levende wezens zijn er niet die niet over hun levensonderhoud beschikken? Allah voorziet hen en jullie (ook). En Hij is Alhorend, Alwetend.” (Soerat al-Ankaboet: 60)

Je voelt dat de hele wereld tegen je is, je familie begrijpt je niet, je werk vind je niet leuk, mensen om je heen maken alleen gebruik van je goedheid, dagelijks heb je te kampen met moeilijkheden en je kunt bijna niemand meer vertrouwen. SubhanAllah wa bihamdihi.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen. (Soerat Aali Imraan: 160)

SubhanAllah wa bihamdihi.
SubhanAllah wa bihamdihi.
SubhanAllah wa bihamdihi.

Luister goed: Er staan in sha Allah mooie dingen voor jou te gebeuren, jouw toestand is slechts tijdelijk. Het heeft een begin en het heeft een eind. Op dit moment denk jij aan Allah en Allah denkt aan jou. Denk je dat Hij jou is vergeten? Nee…, Hij is op de hoogte van jouw toestand en heeft velen mooie dingen voor jou klaar. Dank Allah, zeg Al Hamdoelilah.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken. En wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar.”
(Soerat al-Baqarah: 152)

Add Comment