Bij elkaar komen is een begin maar bij elkaar blijven is een proces

2

★★★ Bij elkaar komen is een begin maar bij elkaar blijven is een proces. Wanneer je met elkaar trouwt dan heb je de buit nog niet binnen. Het huwelijk kent velen zichtbare en onzichtbare zegeningen. Je moet elke dag aan je huwelijk werken om elke dag de zegeningen van Allah te ontvangen.

Jullie worden in een huwelijk beproefd met zowel het goede als met het slechte. Het is aan jullie om elkaar in balans te houden om de beloningen van Allah te ontvangen.

Allah subhanahu wa ta’ala zegt:

“En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 35)

Luister goed: Een huwelijk is gebaseerd op liefde, communicatie en vrees voor Allah. Liefde is als een vonk, wanneer de vlam zwak is of dreigt uit te gaan dien je deze weer aan te wakkeren. Communicatie is als een fundering van een huis. Zonder communicatie stort het huis in, spreek dus met elkaar. Vrees voor Allah is weten dat als jullie met elkaar zijn dat Allah met jullie is. Elke keer als jullie elkaar vergeven vergeeft Allah jullie. Elke keer als jullie geduldig met elkaar zijn is Allah geduldig met jullie en elke keer als jullie het goede voor elkaar doen beloond Allah jullie met het goede.

Als jouw huwelijk momenteel niet gaat zoals het moet gaan wees dan niet verdrietig. Roep Allah aan, zoek hulp zonder je te schamen en durf offers te maken. Jullie huwelijk kan alleen in balans blijven door elkaar in evenwicht te houden. Allah is met jullie. Make the rest of your life the best of your life!

Add Comment